CSU March

Sa luntiang lambak ng Cagayan
Sumilang ang isang pamantasan
Duyan ng mga kabataan
Sagot’ tuklas sa karunungan

Panatilihin ang pag-unlad
Minamahal naming CSU
Turo’t sining mo ay ilahad
Ang bukas namin ay hawak mo.

Dinggin tawag ng kaunlaran
Isip kabataa’y lawakan
Saliksik pagsuri’y tibayan
Buhay at bayan ay yayaman

Bathalang gabay ng CSU
Buksang liwanag ang landas mo
Murang isipa’y bigyang payo
Lakad namin ay taas no

Last modified: Tuesday, 7 November 2017, 10:10 AM